Bázisintézményi szakmai nap a játékról

A Dombóvári Szivárvány Óvoda 2016-ban nyerte el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Az elismerő címet éveken át tartó innovatív pedagógiai munkája, valamint három kidolgozott jó gyakorlata alapján kapta az óvoda.

A három kidolgozott jó gyakorlat három, az óvodapedagógiában fontos téma köré íródott és valósul meg hosszú-hosszú évek óta az óvodában:

a Varázstükör-élményközpontú kompetencia fejlesztés drámapedagógiai módszerek alkalmazásával az óvodában, a Zöld kapu környezetvédelmi program, valamint a Játék, játékba épített tevékenységek, sajátos tevékenységszervezési modell címmel.

Az elismerő cím mellett az intézmény három éves időtartamig különböző szakmai programok keretében ismerteti meg jó gyakorlatait és osztja meg tudását és gyakorlatát a régió, Somogy, Tolna és Baranya megye óvodapedagógusaival.

2018.február 21-én, sorrendben a második nyilvános bázisintézményi szakmai program zajlott nagy sikerrel az óvodában. A programon résztvevő óvodapedagógusok felkészült előadók előadásait hallgathatták meg a témában. Míg Kovácsné Kollár Ágnes bázisintézményi koordinátor a játék pedagógia, pszichológiai hátteréről tartott előadást, addig Berklné Farkas Edit intézményvezető helyettes, Kéri Bernadett óvodapedagógus és Göblyösné Végh Anita óvodapedagógus az óvoda jó gyakorlatát mutatta be. A kolléganők betekintést nyerhettek az óvoda gyakorlati munkájába is rövid hospitálás formájában, majd a program zárásaként konzultációra, tapasztalatcserére is volt lehetőség.

A résztvevő pedagógusok nagy elismeréssel szóltak az óvoda gyakorlati munkájáról és az itt dolgozó pedagógusok szakmai felkészültségéről.
2018-02-28 / 2018.02.28 15:04 / 2018.02.28 15:06 . . 543

 

V i s s z a