Óvodánk történetének főbb eseményei (2007-2016)

2007.08.31-2009.07.31. Intézményátszervezés során a Döbröközi Tagóvoda és a Bölcsőde csatolása.
Intézmény neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Óvoda neve: Szivárvány Székhely Óvoda
Intézményvezető-helyettes: Berklné Farkas Edit

2008. Világítás korszerűsítése a csoportszobákban. Nyílászáró csere a csoportszobákban.
A tanuszoda korszerűsítése

2008-2009. HEFOP-3.1.3/B-09/3.-2009-05-0144/1.0. Nekünk játék a tanulás című pályázati projekt
keretében szakmai és eszközfejlesztések.

2008-2009. Tolna megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával:
Zöld óvoda program kidolgozása óvodánkban.

2009. Teljesítmény motivációs pályázati alap (17/2009 (IV.2) OKM rendelet) pályázatán kiváló
minősítést nyert el az óvoda.

2009. Zöld Óvoda 2009 cím elnyerése

2009. Radiátorok cseréje. A tornaszoba felújítása.

2009.08.01.-2012.12.31. Intézmény átszervezés. Intézmény neve: Apáczai Oktatási Központ
(Óvodai Intézményegysége) Csatolt óvodák: Kaposszekcsői és Csikóstőttősi Óvodák
Óvodánk neve: Szivárvány Óvodai Tagintézmény
Vezetője: Tarr Ágnes

2010. Fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere az épület minden további helyiségében. Az épület külső
festése.

2010. Baba barát terület cím elnyerése Hartung Vilmosné védőnő együttműködésével
(Egészségügyi Minisztérium)

2010. OKA (Oktatásért Közalapítvány) pályázati támogatásával: Tehetséggondozó műhelyek,
Szivárvány kézműves műhely működtetése keretében a gyerekek tehetségnevelése.

2010. Jó gyakorlatok kidolgozása óvodánkban, megjelenése az iskolataska.educatio honlapján:
1. ZÖLD KAPU - Környezetvédelmi program
2. VARÁZSTÜKÖR - élményközpontú kompetencia fejlesztés drámapedagógiai játékok
alkalmazásával
3. JÁTÉK, JÁTÉKBA ÉPÍTETT TEVÉKENYSÉGEK - sajátos tevékenységszervezési modell

2010. Óvodánk megfelelt a Referencia intézményi előminősítés követelményeinek

2011. OKA (Oktatásért Közalapítvány) pályázati támogatással: Tehetséggondozó műhelyek,
Eszterlánc zenei és Mesevár drámajáték működtetése keretében a gyerekek
tehetségnevelése.

2011. Varázstükör című kiadványunk megújult megjelenése a Nemzeti Geográfia kiadásában.

2011.08.25. A Tolna Megyei Tanévnyitó konferencián mutattuk be jó gyakorlatainkat
Óvodánk bemutatása megjelent a Pedagógiai Híradó 2011. évi augusztusi számában

2009-2012. Óvodák fogadása: hospitálásra, konferenciára
Szakmai napok szerezése a Jó gyakorlatok bemutatására

2011-2012. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0400. GYERMEKKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉST MINDENKINEK!
című pályázat támogatásával óvodánk felkészült a referencia intézményi szerepre, jó
gyakorlatunk más óvodáknak történő átadására.

2012. Zöld Óvoda 2012 cím elnyerése

2013.01.01-től Intézményátszervezés - Önálló intézmény, Bölcsőde csatolása
Vidéki tagóvodák leválása

Intézmény neve: Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Óvoda neve: Szivárvány Óvoda (székhely)
Vezetője: Tarr Ágnes

2015. Körmöczi Katalin (szerk.): Egészségnevelés lehetőségei az óvodában, című kötet megjelent:
Regenyeiné Pénzes Krisztina: Szivárványos napok, Egészségünkre! című projekt bemutató
írása.

2015.08.27. Referencia intézményi minősítés eredménye:
Óvodánk elnyerte a Minősített referencia intézményi címet, mintaértékű öko óvodai,
környezetpedagógiai programja alapján.

2016.09.01. Intézményátszervezés: Erzsébet Tagóvoda leválása
Intézmény neve: Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Vezetője: Tarr Ágnes
2023-01-27 / 2023.01.27 09:18 / 2023.01.27 09:33 . . 174

 

V i s s z a