Óvodánk történetének főbb eseményei (1992-2006)

1992.07.01-2003.08.31. Szivárvány Óvoda (Önálló intézmény, a Szőlőhegyi Tagóvodával)
Vezetője: Tarr Ágnes

1993.10.26-29. Bemutató saját készítésű játékokból és előadás keretében nevelőmunkánk bemutatása a
HUNGARODIDACT 1993 konferencián

1993.02.10. Az óvodások szomatikus nevelése témában előadást tartottunk a Szekszárdi Regionális
Testnevelési Konferencián, ami a konferenciakötetben is megjelent.

1994. Az Óvodaszék megalakulása a Szivárvány Óvodában

Jótékonysági rendezvények szervezése a szülőkkel. Mikulás házhoz megy akció szervezése.
1995-től Óvodabál évente a szülőkkel közös szervezésben.

1996. Játékvár Alapítvány létrehozása

1996. Az óvoda régi, fém udvari játékainak cseréje a Játékvár Alapítvány támogatásával

1996-tól A gazdasági feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el

1997. KKA (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium-Óvodai nevelés 97 Központi
Környezetvédelmi Alap) támogatásával: Környezeti nevelési program kidolgozása és
megvalósítása

1998. A nevelőtestület kidolgozta az óvoda Helyi Nevelési Programját

1998. A Játékvár Alapítvány kuratóriuma, az Óvodaszék elnöke és több óvodapedagógus
sikeresen vett részt a Magyar Televízió Telemázli című játékos vetélkedőjén, Budapesten.

1998. Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport az Egészséges Életmódért
Közalapítvány pályázati támogatásával:
A családi kirándulások programjának kidolgozása és megvalósítása

1999. Az Egészségügyi Minisztérium támogatásával:
Az egészségtudatosság megalapozására program kidolgozása és megvalósítása

2000. KAC pályázat (Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat) támogatásával: Jeles napok a
környezet és a természet védelmében, című program kidolgozása és megvalósítása.

2000-2001. Egészséges életmódra nevelés programjának kidolgozása (Tolna megyei Közoktatás-
fejlesztési Közalapítvány)

2001.11.8-10. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XIII. Szimpóziumán meghívottként
bemutattuk Egészséges életmódra nevelés óvodánkban című programunkat.

2002. KOMA (Közoktatási Modernizációs Közalapítvány) pályázati támogatásával: Varázstükör
című kiadvány megjelenése, amely eljutott az ország 200 óvodájába.
Szerzők: Lovas Mihályné -Tarr Ágnes

2002. PVC padlócsere a csoportszobákban

2003.09.01-2007.08.30. Az óvodák összevonásával a Szivárvány Óvoda székhelye újra, a 4 tagóvodából álló integrált
óvodai intézménynek.

2003. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával: Szerezzünk barátokat,
című szakmai program kidolgozása és megvalósítása.

2005. Térségi óvodai munkaközösség szervezése

2005. A Dombóváron megrendezett, Egészségfejlesztés az óvodában című Dél-Dunántúli
Regionális Konferencián bemutattuk óvodánk nevelési programját.

2006-2008. HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0052/1.0. Együtt a gyerekekért, Felkészült pedagógusokkal,
kompetencia alapú neveléssel című pályázati fejlesztés megvalósítása. Szakmai
konferenciák, nyitott napok szervezése.
Kiadvány készítése, óvodai honlap indítása.
2023-01-27 / 2023.01.27 09:17 / 2023.01.27 09:29 . . 202

 

V i s s z a