Letölthető dokumentumok - óvodai jelentkezés, távozás

Az alábbiakban letölthető, az óvodai jelentkezéshez vagy távozáshoz szükséges dokumentumok:

Óvodai jelentkezés:
- jelentkezési lap óvodai felvételre
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról

Óvodai távozás:
- szülői nyilatkozat óvodai jogviszony megszűnéséről


Óvodai jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek még:

- a gyermek születési anyagkönyvi kivonata, lakcímkártyája, taj kártyája, személyazonosító igazolványa,

- amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata,

- amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló szakértői vélemény,

- amennyiben a gyermek hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló dokumentum,

- amennyiben a gyermek tartósan beteg, úgy az ezt igazoló igazolás,

- amennyiben a gyermek nem magyar állampolgárságú, abban az esetben Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély.

- szülő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája

Kérjük, hogy beiratkozáskor hozzák magukkal!
2023-11-07 / 2023.01.27 08:10 / 2024.04.25 13:18 . . 281
Kapcsolódó anyagok:

 

V i s s z a