Óvodai jelentkezésÓVODAI JELENTKEZÉSHEZ AZ ALÁBBI IRATOK SZÜKSÉGESEK:

- a gyermek születési anyagkönyvi kivonata, lakcímkártyája, taj kártyája,

- amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata,

- amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló szakértői vélemény,

- amennyiben a gyermek hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló dokumentum,

- amennyiben a gyermek tartósan beteg, úgy az ezt igazoló igazolás,

- amennyiben a gyermek nem magyar állampolgárságú, abban az esetben Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély.

Kérjük, hogy beiratkozáskor hozzák magukkal!

Letölthető dokumentumok:.

- Jelentkezési lap óvodai felvételre
- Nyilatkozat gyermekfelügyeleti jogról
2022-03-28 / 2022.03.28 12:04 / 2022.03.28 12:12 . . 45
Kapcsolódó anyagok:

 

V i s s z a