Óvodai úszás - Somogyiné Vincze Ildikó

Óvodai úszásoktatás
A gyermekek egészséges testi és jellemformáló fejlődésének eszköze a kisgyermekkori úszás, legyen annak végeredménye a versenysport vagy sem. Az óvodai és iskolai testnevelésbe beépített úszásoktatás nagyon fontos. De a minősége is kiemelt jelentőséggel bír, mert a gyenge úszástudás igen sok veszélyt rejt magában. Érdemes tehát az oktatási színvonal emelésére nagy gondot fordítani. Itt kapcsolódik be a versenyúszás alapjainak oktatása a maga alaposságával. Ennek kiterjesztése a tömeges testnevelés-kultúra emeléséhez járul hozzá.

Ezeket a mondatokat Kiss Miklós mesteredző, A versenyúszás alapjainak oktatása című könyvének bevezetőjéből idéztem, és mélységesen egyetértek vele. Igaz, hogy itt már megemlíti a versenyúszást, de az alapok lerakásánál (amit az óvodában végzek) minden gyermek egyforma oktatásban* részesül.

Nem véletlenül tettem az oktatás szót idézőjelbe, hiszen óvodáskorú gyermekekről beszélünk. Itt nem edzéseket tartok, mint edző, hanem foglalkozásokat, mint úszásoktató, sőt sok esetben inkább óvodapedagógusnak kell lennem, sem mint oktatónak, hiszen a vízhez szoktatás a középső csoportosoknál, az életkorúknak megfelelően játékosan végzem. Sőt, az óvodai úszó foglalkozásokat valamilyen formában átszövi a játékosság, ami nagyon fontos ennek a korosztálynak. Persze, a játékosság nem jelenti azt, hogy a gyermekek nem kapják meg azokat az alapokat, amik majd a versenyúszáshoz kellenek. Hiszen az a cél, hogy az óvodai tanmedencéből kikerülve, (méretei: 10 x 4 m, 70 - 90 cm vízmélység) olyan medencében is tudja feltalálni magát a gyermek, ahol nem ér le a lába.

A Szivárvány Óvodában lévő gyermekek, nagyon szerencsésnek mondhatják magukat! Hiszen, kevés olyan óvoda van, ahol helyben van az uszoda, és a gyermekeknek lehetőségük van, minimum két éven keresztül, minden héten egy alkalommal, délelőttönként, úszó foglalkozáson részt venni. Ez egy nagyon jó dolog! Bár a mai ovis korosztállyal sokkal egyszerűbb és gyorsabb a vízhez szoktatás, hiszen a sok uszodának, strandnak vagy otthoni felfújható medencének köszönhetően a gyermekek valamilyen formában már találkoztak a vízzel. Nyilván a gyermekek képességei között van eltérés, van aki vízi csibe, van aki elviseli, van aki nem szereti a vizet, de itt az óvodában van rá mód, hogy ezt figyelembe véve, foglalkozzam a gyermekekkel.

Jelenleg 9 csoportban járnak a gyermekek úszni, külön választva korosztály szerint középső- és nagycsoportosok. Míg a középső csoportosoknál a cél a vízhez szoktatás (hason és háton lebegés, víz alá bújás 10 másodpercig, ha lehet nyitott szemmel, deszkával haladó mozgás), addig a nagycsoportosoknál elkezdjük lerakni a versenyúszás alapjait. Vagyis elkezdjük három úszásnem (gyors, hát, és mellúszás) láb- és kartempójának a gyakorlását, és levegővétel kapcsolását előbb a láb, majd a kartempóhoz.

Természetesen, a gyermekek adottságaitól, képességeiktől függ, hogy melyik gyermekkel, milyen eredményeket lehet elérni, de az biztos, hogy a foglalkozások után, kellemesen elfáradnak, és sikerélményekkel gazdagodnak.
A gyermekeknek lehetősége van, az óvodai úszásoktatás után a Farkas Attila Tanuszodában működő egyesületek valamelyikébe bekapcsolódni, hogy tagjai legyenek a versenyúszók utánpótlás csapatának.

Az elmúlt pár évben tavasszal, az utolsó bemutató foglalkozást a nagy medencébe tartottam meg a nagycsoportosoknak, ami bebizonyította, hogy a gyermekek nagyon jól feltalálják magukat a kismedence után.
Folyamatos pozitív visszajelzést kapok a testnevelő tanároktól, akik már iskolásként találkoznak az óvodában úszófoglalkozáson résztvevő gyerekekkel kapcsolatban.

Használják ki ezt a lehetőséget, és segítsék a gyermeküket abban,
hogy ne csak találkozzon a vízzel, hanem élvezze és hódítsa is azt meg!


Dr. Wilhelm Ottó gyermekgyógyász szavaival zárom soraimat:
Nagy árat fizettünk a két lábra állásért és járásért: a gerinc- és ízületi betegségeket kell elszenvednünk miatta. Vissza hát a vízhez minden életkorban, ami nemcsak italunk, de élettérnek és egészségőrnek is kiváló, s ami idős korunkban majd gyógyító közegként is szolgál minket.

Somogyiné Vincze Ildikó
úszó edző
2018-01-11 / 2018.01.11 09:00 / 2022.03.30 07:56 . . 1494

 

V i s s z a