Nyilatkozat ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igényléséhez

Kedves Szülők!

Az alábbi jogcímek alapján lehetőségük van ingyenes étkezés igénylésére,
mivel gyermekük:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartós beteg vagy fogyatékos,

c) családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett azaz nettó összegének 130%-át.


Letölthető nyilatkozat, részletes információ:

2021-06-18 / 2021.06.18 11:18 / 2021.06.18 11:20 . . 295
Kapcsolódó anyagok:

 

V i s s z a