Óvodai beiratkozás 2021/2022-es nevelési évre

Kedves Szülők!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az idei évben, a kialakult járvány helyzet miatt a
Dombóvári Szivárvány Óvodába és
a Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájába

a beiratkozás nem a szokásos módon történik.

A beiratkozás időpontja:
2021. április 20-21. (kedd-szerda)

A jelentkezési lap eljuttatásának módja:

Elektronikus úton

mely az óvoda honlapján és facebook oldalán található. A jelentkezési lap elektronikus úton történő beküldése és a gyermek felvétele esetén a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A jelentkezési lap az alábbi linken található!

Link:
...click...

vagy

személyes megjelenéssel

csak kivételesen indokolt esetben, előzetes időpontfoglalás alapján, a 06-74-465-315-ös telefonszámon, a járványügyi szabályok betartásával, óvodánk nyitvatartási idejében történő személyes megjelenéssel.


Az óvodai beiratkozáshoz a következő dokumentumok szükségesek:
- szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája,
amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén gyámhivatal gyámrendelő határozata,
- amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló szakértői vélemény,
- amennyiben a gyermek nem magyar állampolgárságú, abban az esetben a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély,
- a gyermeket érintő egyéb határozatok.

Kérjük, hogy ezen dokumentumok másolatát hozzák magukkal beiratkozáskor!

Felmerülő kérdés esetén hívjanak bennünket bizalommal
a 06-74-465-315-ös telefonszámon.
2021-04-09 / 2021.04.09 12:14 / 2021.04.09 12:53 . . 271

 

V i s s z a