Örökös Zöld Óvoda cím

2012-ben nyerte el intézményünk először a Zöld Óvoda címet, majd ezt követően az Örökös Zöld Óvoda címet. A Dombóvári Szivárvány Óvoda a családi nevelés kiegészítőjeként jelentős szerepet tölt be a gyermeki személyiség kibontakozásában.
Gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Óvodai nevelésünk a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében valósul meg, gyermekszerető óvodapedagógusok feltétlen közreműködésével, együttműködve a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottakkal.
Pedagógiai Programunk középpontjában a gyermekek harmonikus fejlődésének segítése áll. Céljaink, feladataink meghatározásánál abból a meggyőződésből indulunk ki, hogy a gyermekek egészséges fejlődése érdekében a megelőzésre, a korai fejlődésre tudatos támogatására van szükség.
Pedagógiai alaptételünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze, ezáltal lehetővé tesszük a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását.

Óvodánk kiemelkedő szakmai munkáját tükröző címeink:
- Minősített Referenciaintézmény
- Örökös Zöld Óvoda
- Zöld Óvoda Bázisintézmény
- Oktatási Hivatal Bázisintézménye: ezt a címet a következő 3 évre, 2023. július 15-ig ismételten elnyertük.

Miért csatlakoztunk?

Nevelőtestületünk fogékony az új ötletekre, zöld kezdeményezésnek szeretnénk a részese lenni. Érzékenyek vagyunk a téma iránt. Gyermekeinket is erre neveljük, mert bennük látjuk a szűkebb és tágabb környezetünk védelmezőit.
2020-11-23 / 2020.11.23 12:47 / 2020.11.23 13:31 . . 237

 

V i s s z a