Vár a Szivárvány Ovi!

Nálunk jó gyereknek lenni, mert:

Színes, barátságos, biztonságos a környezet,

Szakmailag jól képzettek, gyermek központúak a pedagógusaink és a munkatársak,

Saját minősített pedagógiai programunk és nevelési jó gyakorlatunk szerint neveljük gyermekeinket,

Kiváló nevelési feltételekkel rendelkezünk: uszoda, tornaszoba, só terápiás eszközök, sokféle játékeszköz, jól felszerelt udvar,

Korszerű nevelés és fejlesztési módszereket alkalmazunk,

Sokféle, színes fejlesztő tevékenységet biztosítunk a gyerekeknek,

Iskolára felkészítő foglalkozásokat tartunk,

Tehetséggondozó műhelyekkel segítjük a tehetség kibontakozását,

Ápoljuk a néphagyományokat,

Sokat kirándulunk,

Színes ünnepi és egyéb programokat szervezünk,

Jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel.


Hogyan neveljük gyermekeinket?

Óvodánkban mindenki azért dolgozik, hogy a gyerekek derűs, nyugodt, biztonságos környezetben töltsék napjaikat, ahol kinyílik a világ előttük, ahol felfedezhetik a csodákat, és szárnyalhat fantáziájuk, kedvükre játszhatnak, alkothatnak.

A gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezetre nagy hangsúlyt fektetünk. Több óvodapedagógusunk szakvizsgával rendelkezik, illetve a pedagógus minősítésen kiválóan megfelelt.

Pedagógiai programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, mesére, a környezet tevékeny megismerésére épít.

Az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve biztosítunk változatos élmény és tapasztalatszerző, képességfejlesztő tevékenységeket, fejlesztő foglalkozásokat, egyéni bánásmódot.

Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód és a környezetvédelem szokásainak a megalapozására.

Megismerjük a gyerekeket a magyar népi kultúrával, hagyományokkal.

Mindent megteszünk azért, hogy gyermekeink iskolakezdése sikeres legyen.

Az ország azon kevés óvodái közé tartozunk, akik elnyerték az örökös zöld óvoda, a minősített referencia intézmény, a boldog óvoda és az oktatási hivatal bázisintézménye címet. Ezen szakmai minősítéseket, a példaértékű pedagógiai programmal és jó nevelési gyakorlattal rendelkező intézmények viselhetik.

2020-03-03 / 2020.03.03 14:20 / 2023.01.27 08:49 . . 364

 

V i s s z a