Óvodánk történetének főbb eseményei 1975-2020.

ÓVODÁNK TÖRTÉNETÉNEK FŐBB ESEMÉNYEI


1975.09.01. Az óvoda megnyitása,4 csoportos óvoda, főzőkonyhával
Neve: 5. számú Napköziotthonos Óvoda Vezető: Kovács Józsefné

1976.09.01-1992.06.30. Városi Óvodai Igazgatóság megalakulása, annak székhelye
Neve: Városi Óvodai Igazgatóság, 5. számú Napköziotthonos Óvodája
Igazgatóság vezetője: Kovács Józsefné Az óvoda első vezetője: Regenyei Istvánné
Igazgatóság vezetője: Tarr Ágnes (1989.09.01-től)

1979. Az óvoda bővítése 2 csoporttal, 6 csoportos óvoda

1980. Tornaterem és tanuszoda átadása

1980-as évek A szakmai önállóság, a játék központú szemlélet, a gyerekek fejlettségéhez igazodó
nevelés előtérbe került.

1990. A csoportszobák bútorainak cseréje

1990-től Hitoktatás az óvodában (katolikus)

1991-2006. Apróka oviújság

1991-től Gyermekmunka kiállítás évente

1992.07.01-2003.08.31. Szivárvány Óvoda (Önálló intézmény, a Szőlőhegyi Tagóvodával)
Vezetője: Tarr Ágnes

1989-től Az óvodapedagógusok játék tervező- és készítő munkája jelentős innovációt eredményezett
nevelőmunkánkban (kirakók, dominók, kártya-, táblajátékok)

1993.10.26-29. Bemutató saját készítésű játékokból és előadás keretében nevelőmunkánk bemutatása a
HUNGARODIDACT 1993 konferencián

1993.02.10. Az óvodások szomatikus nevelése témában előadást tartottunk a Szekszárdi Regionális
Testnevelési Konferencián, ami a konferenciakötetben is megjelent.

1994. Az Óvodaszék megalakulása a Szivárvány Óvodában

Jótékonysági rendezvények szervezése a szülőkkel. Mikulás házhoz megy akció szervezése.
1995-től Óvodabál évente a szülőkkel közös szervezésben.

1996. Játékvár Alapítvány létrehozása

1996. Az óvoda régi, fém udvari játékainak cseréje a Játékvár Alapítvány támogatásával

1996-tól A gazdasági feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el

1997. KKA (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium-Óvodai nevelés 97 Központi
Környezetvédelmi Alap) támogatásával: Környezeti nevelési program kidolgozása és
megvalósítása

1998. A nevelőtestület kidolgozta az óvoda Helyi Nevelési Programját

1998. A Játékvár Alapítvány kuratóriuma, az Óvodaszék elnöke és több óvodapedagógus
sikeresen vett részt a Magyar Televízió Telemázli című játékos vetélkedőjén, Budapesten.

1998. Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport az Egészséges Életmódért
Közalapítvány pályázati támogatásával:
A családi kirándulások programjának kidolgozása és megvalósítása

1999. Az Egészségügyi Minisztérium támogatásával:
Az egészségtudatosság megalapozására program kidolgozása és megvalósítása

2000. KAC pályázat (Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat) támogatásával: Jeles napok a
környezet és a természet védelmében, című program kidolgozása és megvalósítása.

2000-2001. Egészséges életmódra nevelés programjának kidolgozása (Tolna megyei Közoktatás-
fejlesztési Közalapítvány)

2001.11.8-10. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XIII. Szimpóziumán meghívottként
bemutattuk Egészséges életmódra nevelés óvodánkban című programunkat.

2002. KOMA (Közoktatási Modernizációs Közalapítvány) pályázati támogatásával: Varázstükör
című kiadvány megjelenése, amely eljutott az ország 200 óvodájába.
Szerzők: Lovas Mihályné -Tarr Ágnes

2002. PVC padlócsere a csoportszobákban

2003.09.01-2007.08.30. Az óvodák összevonásával a Szivárvány Óvoda székhelye újra, a 4 tagóvodából álló integrált
óvodai intézménynek.

2003. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával: Szerezzünk barátokat,
című szakmai program kidolgozása és megvalósítása.

2005. Térségi óvodai munkaközösség szervezése

2005. A Dombóváron megrendezett, Egészségfejlesztés az óvodában című Dél-Dunántúli
Regionális Konferencián bemutattuk óvodánk nevelési programját.

2006-2008. HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0052/1.0. Együtt a gyerekekért, Felkészült pedagógusokkal,
kompetencia alapú neveléssel című pályázati fejlesztés megvalósítása. Szakmai
konferenciák, nyitott napok szervezése.
Kiadvány készítése, óvodai honlap indítása.

2007.08.31-2009.07.31. Intézményátszervezés során a Döbröközi Tagóvoda és a Bölcsőde csatolása.
Intézmény neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Óvoda neve: Szivárvány Székhely Óvoda
Intézményvezető-helyettes: Berklné Farkas Edit

2008. Világítás korszerűsítése a csoportszobákban. Nyílászáró csere a csoportszobákban.
A tanuszoda korszerűsítése

2008-2009. HEFOP-3.1.3/B-09/3.-2009-05-0144/1.0. Nekünk játék a tanulás című pályázati projekt
keretében szakmai és eszközfejlesztések.

2008-2009. Tolna megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával:
Zöld óvoda program kidolgozása óvodánkban.

2009. Teljesítmény motivációs pályázati alap (17/2009 (IV.2) OKM rendelet) pályázatán kiváló
minősítést nyert el az óvoda.

2009. Zöld Óvoda 2009 cím elnyerése

2009. Radiátorok cseréje. A tornaszoba felújítása.

2009.08.01.-2012.12.31. Intézmény átszervezés. Intézmény neve: Apáczai Oktatási Központ
(Óvodai Intézményegysége) Csatolt óvodák: Kaposszekcsői és Csikóstőttősi Óvodák
Óvodánk neve: Szivárvány Óvodai Tagintézmény
Vezetője: Tarr Ágnes

2010. Fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere az épület minden további helyiségében. Az épület külső
festése.

2010. Baba barát terület cím elnyerése Hartung Vilmosné védőnő együttműködésével
(Egészségügyi Minisztérium)

2010. OKA (Oktatásért Közalapítvány) pályázati támogatásával: Tehetséggondozó műhelyek,
Szivárvány kézműves műhely működtetése keretében a gyerekek tehetségnevelése.

2010. Jó gyakorlatok kidolgozása óvodánkban, megjelenése az iskolataska.educatio honlapján:
1. ZÖLD KAPU - Környezetvédelmi program
2. VARÁZSTÜKÖR - élményközpontú kompetencia fejlesztés drámapedagógiai játékok
alkalmazásával
3. JÁTÉK, JÁTÉKBA ÉPÍTETT TEVÉKENYSÉGEK - sajátos tevékenységszervezési modell

2010. Óvodánk megfelelt a Referencia intézményi előminősítés követelményeinek

2011. OKA (Oktatásért Közalapítvány) pályázati támogatással: Tehetséggondozó műhelyek,
Eszterlánc zenei és Mesevár drámajáték működtetése keretében a gyerekek
tehetségnevelése.

2011. Varázstükör című kiadványunk megújult megjelenése a Nemzeti Geográfia kiadásában.

2011.08.25. A Tolna Megyei Tanévnyitó konferencián mutattuk be jó gyakorlatainkat
Óvodánk bemutatása megjelent a Pedagógiai Híradó 2011. évi augusztusi számában

2009-2012. Óvodák fogadása: hospitálásra, konferenciára
Szakmai napok szerezése a Jó gyakorlatok bemutatására

2011-2012. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0400. GYERMEKKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉST MINDENKINEK!
című pályázat támogatásával óvodánk felkészült a referencia intézményi szerepre, jó
gyakorlatunk más óvodáknak történő átadására.

2012. Zöld Óvoda 2012 cím elnyerése

2013.01.01-től Intézményátszervezés - Önálló intézmény, Bölcsőde csatolása
Vidéki tagóvodák leválása

Intézmény neve: Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Óvoda neve: Szivárvány Óvoda (székhely)
Vezetője: Tarr Ágnes

2015. Körmöczi Katalin (szerk.): Egészségnevelés lehetőségei az óvodában, című kötet megjelent:
Regenyeiné Pénzes Krisztina: Szivárványos napok, Egészségünkre! című projekt bemutató
írása.

2015.08.27. Referencia intézményi minősítés eredménye:
Óvodánk elnyerte a Minősített referencia intézményi címet, mintaértékű öko óvodai,
környezetpedagógiai programja alapján.

2016.09.01. Intézményátszervezés: Erzsébet Tagóvoda leválása
Intézmény neve: Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Vezetője: Tarr Ágnes

2017. Szivárvány Óvoda (székhely) Bázis intézmény

2017.08.01. Intézményátszervezés: Százszorszép Tagóvoda csatlakozása
Intézményneve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár
Vezetője: Teufelné Glaub Ágnes

2018. Százszorszép Tagóvoda épületének energetikai felújítása

2019. Szivárvány Óvoda tornatermének gumi aljzattal való ellátása
Szivárvány Óvoda Tanuszodájának gépészeti felújítása

2019. Zöld Liget Tagóvoda mosdó felújítása

2019.08.01. Intézményátszervezés: Százszorszép Tagóvoda és Bölcsőde leválása
Intézményneve: Dombóvári Szivárvány Óvoda
Vezetője: Földesi Nikoletta

2020. Zöld Liget Tagóvoda folyosó és mosdó felújítása

2020. Szivárvány Óvoda "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" cím (2020-2023.)

2020. "Biztonságos Óvoda" cím

2020. Bt Regiment Kreatiív műhely "Lélegző liget" pályázat nyertesei lettünk - A épület előtt található
előkert parkosítása

2021. 07 hó Szivárvány Óvoda (székhely) terasz térköves burkolása
2019-10-29 / 2019.10.29 08:30 / 2021.09.09 15:40 . . 568

 

V i s s z a