» INTÉZMÉNY» Óvodai étkeztetés

Óvodai étkeztetés

A gyermekétkeztetési feladatokat Dombóvár Város Önkormányzata látja el. Az étkezés lemondása, térítési díj kiegyenlítése már az interneten keresztül is könnyen lehetséges a Menza Pure rendszer segítségével.

( 1-2 / 2 )

Kedves Szülők! Az alábbi jogcímek alapján lehetőségük van ingyenes étkezés igénylésére, mivel gyermekük: a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, b) tartós beteg vagy fogyatékos, c) családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek, e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a köte ...
2021-06-18 / 2021.06.18 / 2021.06.18 - 260
Tisztelt Szülő! Dombóvár Város Önkormányzata a gyermekétkeztetési feladatait továbbra is a fenntartásában álló Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet közreműködésével látja el, amely 2021-től elsősorban az étkeztetés igénybevételének adminisztrációját, valamint az étkezési díjak számlázását és beszedését végzi, az elfogyasztásra kerülő ételeket pedig az önkormányzat által közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott vállalkozás, az Eatren ...
2021-06-18 / 2021.06.18 / 2021.06.18 - 561

( 1-2 / 2 )